Versenyszabályzat

FÓTI FUTÓFESZTIVÁL

Versenyszabályzat

A 2023-as Fóti Futófesztivál valamennyi versenyszámára érvényes.

Részvételi jogosultság

  • Versenyen csak az a versenyző indulhat, aki arra benevezett, magát regisztráltatta és rendelkezik a regisztrációnál megkapott rajtszámmal.
  • Egyéni versenyeken minden versenyző csak a saját korosztályában indulhat.
  • A versenyen az aktuális Covid-19 szabályozás szerint látogatható!

Rajtszám viselés

A versenyzőnek viselni kell futás során az öltözete mellső oldalán eredeti állapotú, a szervezőktől az adott futamra kiadott saját rajtszámát, teljes terjedelmében jól láthatóan.

Célba érkezés

A versenyző hivatalosan akkor ér célba, amikor törzsének valamely része – kivéve a vállat és a csípőt – eléri a célvonal elején átmenő függőleges síkot.

Azokat a versenyzőket tekintjük befutóknak, akik a megadott szintidőn belül teljesítik a választott távot!

Egészségügyi követelmények

A versenyző felelős azért, hogy edzettségi állapota alkalmassá tegye a versenyzésre

helyette új tagot kell kinevezni a bizottságba.

Versenyző kötelezettségei:

  • A versenyző köteles mindenkor a Versenyszabályzat előírásait – és különösen az e fejezetben foglaltakat – maradéktalanul betartani.
  • A versenyző köteles:

– a tisztességes játék (fair play) elvei szerint felkészülni és versenyezni,
– versenyzőtársaival, a szervezőkkel, a versenybírókkal és a nézőkkel tisztelettudóan viselkedni,
– saját felszerelésének szabályosságáról és biztonságosságáról gondoskodni,
– a verseny ideje alatt az időmérésre szolgáló, saját részre kiadott rajtszámát viselni,
– a versenybírók utasításait követni,
– a szervezőbizottság által kijelölt versenypályán végigmenni,
– a verseny feladását a hozzá legközelebbi versenybírónak jelenteni, rajtszámát haladéktalanul leadni, és a versenypályát azonnal elhagyni,

A versenyzőnek tilos:

  • balesetveszélyt vagy balesetet előidézni,
  • más testi épségét vagy egészségi állapotát veszélyeztetni,
  • a többi versenyző haladását és versenyzését akadályozni,
  • meg nem engedett segítséget igénybe venni, úgymint:

– bármely – nem versenyző – személytől iramdiktálást
– frissítő segítséget bármely személytől, bármely módon, kivéve a frissítőállomások területén a minden versenyző számára egyöntetűen – biztosított feltételeket,

Tilos a versenypálya bármely pontján bármely módon a versenyzőt kísérni.

A versenybíró felszólíthatja a versenyzőt a verseny feladására, ha annak egészségi vagy fizikai állapota ezt indokolttá teszi. A versenyzőnek ebben az esetben fel kell adnia a versenyt és a rajtszámát le kell adnia.

Nevezés lemondása, cseréje

A benevezett, de a versenyt 2023. április 10-ig lemondó Versenyző két lehetőség közül választhat: vagy átveheti a teljes rajtcsomagját; vagy kérheti a befizetett nevezési díjának beszámítását a 2024-ben megrendezésre kerülő Fóti Futófesztiválra.

A nevezés átadására és/vagy a versenyszám változtatására 2023. április 10-ig van lehetőség. Kizárólag az írásban leadott változtatási kérelmeket fogadjuk el. Olcsóbb versenyszámra történő átnevezés esetén a két versenyszám nevezési díjának különbözete nem kerül visszautalásra. A drágább versenyszámra történő váltás akkor válik érvényessé, ha a Versenyző a különbözetet átutalja a szervezőknek. A benevezett, de a versenyen el nem induló és a versenyt a fenti határidőkig le nem mondó Versenyző nevezési díját a szervezők nem térítik vissza.

A verseny rendezői szervezési okok miatt fenntartják a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozzák, a nevezést bármikor lezárják.

A futóverseny rendezői fenntartják a jogot, hogy a versenyről és versenyzőkről fotót és filmet készítsenek, melyek a továbbiakban a rendezők tulajdonát képezik.

A készült fotókat és filmeket a rendezők szabadon felhasználhatják reklám és egyéb kommunikációs anyagaikban, ezért a fotón szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.

A nevezési lap kitöltése önkéntes adatközlés is. A nevező hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény szervezői a nevezéskor megadott adatokat adatbázisukban tárolják.

A nevezéssel minden induló elfogadja a versenyadatokban foglaltakat és a versenyszabályokat.